Najbolji fakulteti u Srbiji

Prema istraživanju portala iSerbia.rs, na listi 76 državnih i privatnih fakulteta koji, prema mišljenju studenata, pružaju najbolju perspektivu, Računarski fakultet Univerziteta Union našao se na četvrtom mestu. Istraživanje je sprovedeno tokom 2013/2014. na uzorku od 5.169 aktivnih studenata svih nivoa studija sa državnih i privatnih fakulteta, kao i onih koji su fakultet završili u poslednje dve godine. RAF je visoko plasiran i u kategorijama odnos prema studentima i odnosu cena – kvalitet. Ovu informaciju prenele su i dnevne novine „24 sata“ i „Politika“, a detaljne liste ove tri kategorije možete videti u prilogu.

Koji fakulteti nude najbolju perspektivu?

 1. Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet
 2. Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
 3. Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet
 4. Univerzitet Union – Računarski fakultet
 5. Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju
 6. Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka
 7. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo
 8. Univerzitet u Nišu – Elektronski fakultet
 9. Univerzitet u Beogradu – Matematički fakultet
 10. Univerzitet u Beogradu – Građevinski fakultet
 11. Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet dramskih umetnosti
 12. Univerzitet u Beogradu – Rudarsko-geološki fakultet
 13. Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet
 14. Megatrend univerzitet – Fakultet za poslovne studije
 15. Univerzitet u Nišu – Mašinski fakultet
 16. Univerzitet Metropolitan – Fakultet informacionih tehnologija
 17. Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
 18. Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet
 19. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet medicinskih nauka
 20. Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Najbolji fakulteti 2014 – Rang lista prema odnosu ka studentima

 1. Megatrend univerzitet – Fakultet za kulturu i medije
 2. Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka
 3. Univerzitet Singidunim – Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA)
 4. Univerzitet Union – Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije
 5. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo
 6. Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju
 7. Univerzitet Metropolitan – Fakultet za menadžment
 8. Univerzitet Union – Računarski fakultet
 9. Univerzitet Metropolitan – Fakultet informacionih tehnologija
 10. Univerzitet Singidunim – Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment (FTHM)

Najbolji fakulteti 2014 – Rang lista prema odnosu cena-kvalitet

 1. Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemijuUniverzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju
 2. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo
 3. Univerzitet u Nišu – Elektronski fakultet
 4. Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet
 5. Univerzitet u Nišu – Mašinski fakultet
 6. Univerzitet u Beogradu – Fizički fakultet
 7. Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet
 8. Univerzitet u Beogradu – Rudarsko-geološki fakultet
 9. Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka
 10. Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet
 11. Univerzitet Union – Računarski fakultet
 12. Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet
 13. Univerzitet u Novom Sadu – Tehnološki fakultet
 14. Univerzitet Union – Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije
 15. Univerzitet Singidunim – Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA)
 16. Univerzitet u Nišu – Tehnološki fakultet
 17. Univerzitet Metropolitan – Fakultet informacionih tehnologija
 18. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet tehničkih nauka u Čačku
 19. Megatrend univerzitet – Fakultet za poslovne studije
 20. Univerzitet Metropolitan – Fakultet za menadžment

2859-najbolji-fakulteti-u-srbiji