Редизајниран сајт РАФ-а

Од данас можете погледати редизајниран сајт Рачунарског факултета! Поред новог дизајна, на сајту РАФ-а сада можете прочитати и информације о новим студијским програмима који су акредитовани од ове школске године. Рачунарски дизајн (академске и мастер студије),  софтверско инжењерство и информациони системи (мастер студије), као и рачунарске науке и рачунарско инжењерство (докторске студије) су нови програми које смо припремили за наше будуће студенте. Поред акредитације нових, RAF је реакредитовао своје старе студијске програме. Још једна новост је рубрика „Алумни“ где можете сазнати ко су наши дипломирани студенти и у којим компанијама су запослени.

Да бисмо унапредили сајт факултета потребна нам је и ваша помоћ. Све сугестије, примедбе и похвале шаљите нам на мејл адресу: raf @ raf.edu.rs.

3121-redizajniran-sajt-raf-a