Дипломирао – Aлекса Станковић

Студент Aлекса Станковић дипломирао је на Рачунарском факултету са радом на тему „Факторизација бројева коришћењем решета бројног поља“. Ментор је био др Драган Урошевић, а др Ђорђе Бабић члан комисије.

„У овом раду смо изложили све фазе алгоритма решета бројног поља уз осврт на математички апарат на коме је утемељен. Рад има за циљ да представи алгоритам на разумљив али и комплетан начин, тако да читаоцу да довољно информација за имплементацију целокупног алгоритма. Због овог приступа на многим местима сам избегавао компликације које би допринеле бољим перформансама.“ – закључује Aлекса у свом раду.

3820-diplomirao-aleksa-stankovic