Награда за Big-Data софтверско решење екипи с РАФ-а

Софтверско решење екипе с РАФ-а коју су чинили сарадници у настави, Александар Ивановић и Милан Томић, и доцент др Душан Вујошевић добило је награду за софтверско решење на 1. Међународној конференцији о технологијама система за подршку одлучивању. Екипи са РАФ-а ово ласкаво признање представља велики подстицај за даљи рад. Конференцију је организовала Радна група за системе за подршку одлучивању Асоцијације европских удружења операционих истраживача – ЕУРО. Атрактивна тема конференције – „Аналитика великих података за потребе одлучивања“ окупила је у Београду неке од водећих стручњака за велике податке из Европе и света.

„Велики подаци, на енглеском Big Data, подразумевају област информатике усредсређену на чување и обраду оних података који се услед свог обима и слабе структурираности не могу користити у оквиру конвенционалних база података. Овакви подаци се пре свега добијају снимањем веб сајтова за потребе веб претраживача, а генеришу их и сложени системи попут система сензора лета путничког авиона.  Извлачење из великих података корисних, а понекад и веома занимљивих закључака може се вршити имплементирањем у великим дистрибуираним окружењима приступа из домена статистичке обраде, машинског учења и такозване колективне интелигенције. Сматра се да се у великим подацима крију небројена блага у виду сазнања до којих је истраживањем могуће допрети, те да ће даље гомилање података пружати све веће аналитичке могућности.“ – истиче др Душан Вујошевић.

Показује се и да ефикасност појединих приступа који се користе у великим подацима препоручује ове приступе као, у многим случајевима, ефикасније од старијих приступа обради података генерисаних у пословним информационим системима организација различитих величина. Ефикасност, са једне стране, и све више новогенерисаних података, са друге стране, чине област великих података све актуелнијом.

„Наше софтверско решење засновано је на хибридном приступу према коме се паралелно користе класичан систем за управљање базама података и систем за управљање подацима по такозваној мепридјус парадигми, по којој се врши дистрибуирана обрада“ – објашњавају чланови екипе. „Решење је развијено око платформе за постављање и попуњавање анкета. На размишљање о приступима из домена великих података навело нас је неколико разлога. Потенцијалан експлозиван раст броја корисника платформе свакако може довести до знатног обима похрањених података. Очекивана разређеност података у демографским и другим табелама платформе може угрозити ефикасност класичних метода претраге. Инкорпорирање мултимедијалних садржаја и линкова ка профилима на друштвеним мрежама у анкете и профиле на нашој платформи, уз, по могућности, аналитичке сугестије засноване на овако доступним слабо структурираним подацима, знатно би унапредило искуство корисника с платформом. Све ово несумњиво говори у прилог коришћења приступа из домена великих података, које смо применили у нашем решењу.“ – истичу чланови екипе.

3697-nagrada-za-big-data-softversko-resenje-ekipi-s-raf-a