Одржано предавање о примени беспилотних летелица

Предавање на тему „Remote Sensing у пољопривреди: Интеграција УАС (Unmanned Aerial System) + Image Processing + Data Science & Machine Learning технолошке платформе“, одржано је на Рачунарском факултету у понедељак, 14. децембра. О занимљивој примени беспилотних летилица, такозваних дронова, говорио је инжењер Милан Доброта, извршни директор компаније LOGIT д.о.о. из Београда.

AgriSens технологија, која је представљена на предавању, део је прецизне пољопривреде, која користи даљинску детекцију помоћу беспилотних летелица за снимање великих обрадивих површина, прикупљање велике количине података, обраду и анализу података статистичким методама и алгоритмима који су способни да уче. Ова технологија представља резултат заједничког рада научника и стручњака из области агрономије, авио-моделарства, мехатронике, електронике, обраде дигиталних сигнала, статистике, науке о подацима уопште и, финално, софтверског инжењерства. Даљинска детекција добија нову димензију примене ослањајући се на снимање беспилотним летелицама, јер уз ниже трошкове омогућује и чешћа снимања, високу резолуцију захваљујућим ниским висинама и малим брзинама лета, независност од облачности, те значајно мање потребне обуке за коришћење. Кључни део пројекта је обрада података, која укључује интеграцију, претрагу података и анализу засновану на самоучећим алгоритмима. Обрада података је заснована на доменском знању експерата у пољопривреди. Интеграцијом различитих технологија прикупљања и обраде података, снимањем у различитим спектрима, data mining-ом, машинским учењем и аутоматизацијом читавог процеса жели се постићи лакоћа употребе технологије, чиме се она чини доступном ширем броју корисника, који не морају поседовати посебна експертска знања и вештине.

3894-predavanje-o-primeni-bespilotnih-letelica