Пракса – компанија Khaoticen

Компанија Khaoticen, са развојним одељењима у Србији и са присуством на тржишту Русије, централне и источне Европе, Блиског истока и Африке, лидер је у области развоја софтвера и заштите информација. У развојно-истраживачко одељење у Београду, позива дипломце и студенте завршних година основних и мастер академских студија Рачунарског факултета на праксу у трајању од 3 месеца са могућношћу запослења по завршетку праксе.
П Р А К С А
за више практиканата-програмера

Програм праксе обухвата:

 •  едукацију у области развоја софтвера и заштите информација
 •  стицање радног искуства у пријатном окружењу
 •  упознавање са добрим примерима из IKT праксе
 •  могућност професионалног и стручног развоја
 •  награде у складу са резултатима
 •  потврду о завршеној пракси
 •  потврду о завршеној обавезној пракси, која се доставља Факултету (за студенте основних/мастер академских студија)

Услови:

 •  завршене основне или мастер академске студије или мање од 3 испита до краја основних или мастер академских студија на програму рачунарске науке, софтверско инжењерство, информациони системи
 •  добро познавање програмског језика C++
 •  пожељно је познавање програмског језика Java
 •  пожељно је познавање програмског језика php
 •  жеља за сталним учењем
 •  спремност за тимски рад и поштовање организационих стандарда

Биографију са мотивационим писмом и фотографијом потребно је послати на мејл praksa @ khaoticen.com  до 10. септембра 2015.
Додатне информације о програму праксе могу се добити на телефон 069/60 10 05 радним данима од 13 до 15 часова.

3759-praksa-kompanija-xa-khaoticen-xa