Diplomirao Aleksandar Dinić

Student Aleksandar Dinić diplomirao je na RAF-u na temu Otvorena katalogizacija kolekcija kao servis – primer upotrebe modelom vođenog razvoja softvera pred mentorom dr Brankom Perišićem i dr Bojanom Dimić Surla, članom komisije.
„U okviru ovog rada analizirali smo problem katalogizacije koji se proteže još od Aleksandrijske biblioteke. Iako se vremenom pojavilo mnoštvo rešenja ona su ili skupa i zahtevaju angažovanje profesionalaca ili, zbog potcenjivanja kompleksnosti problema, puna nedostataka. Zbog toga smo u ovom radu kreirali Android aplikaciju koja rešava ovaj problem. Pored osnovnih funkcionalnosti koje svaka katalogizacija zahteva, ovaj rad daje i novu notu ovom problemu.“ – zaključio je Aleksandar. Fotografije sa odbrane mozete pogledati u galeriji.

4221-diplomirao-aleksandar-dinic