Diplomirao Stevan Radovanović

Student Stevan Radovanović uspešno je završio osnovne akademske studije na RAF-u odbranom diplomskog rada na temu RSS Feed Reader na Android uređajima. Odbrani su prisustvovali mentor dr Milan Vidaković i dr Miloš Jovanović, član komisije.

„Mislim da je sama aplikacija prilično korisna za one koji ne žele da troše vreme na grafički sadržaj neke stranice, već ih interesuju konkretne informacije. Ovo se obično odnosi na stranice koje objavljuju neke vesti.“ – zaključuje Stevan na kraju svog rada.

4123-diplomirao-stevan-radovanovic