Diplomirao Neven Nikolić

Student Neven Nikolić je u petak, 10. novembra 2017. godine na RAF-u odbranio svoj diplomski rad na temu Karakterizacija kanala u bežičnim mobilnim komunikacijama pred mentorom dr Desimirom Vučićem i dr Đorđem Babićem, članom komisije.

„U ovom radu je razmatrano više modela fedinga i izvedene su najvažnije statističke karakteristike za ove modele. Pokazano je da slučajni karakter ovih pojava, posebno u prisustvu šumova i smetnji, dovodi do toga da se signal na prijemu ponaša kao slučajni proces. Iz tog razloga razvijeni su mnogi modeli mobilnih kanala koji omogućavaju da se na osnovu statistike signala i kanala procene performanse bežičnih sistema.“ – zaključio je Neven.

Fotografije sa odbrane možete pogledati u galeriji.

4621-diplomirao-neven-nikolic