Истраживање о миграцијама студената – анкета

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Републичким заводом за статистику, спроводи истраживање о плановима студената у вези са будућим миграционим кретањима, како унутар Републике Србије, тако и ван њених граница, као и о њиховим ставовима о одласку из земље.
Циљ истраживања јесте обезбеђивање поузданих података који ће се користити као добра основа за управљање миграцијама младих високообразованих људи. Такође, послужиће за планирање активности и креирање конкретних механизама и мера у овој области ради стварања повољног амбијента за младе да остану у Србији, односно да се након завршетка студијских програма у иностранству врате у земљу.
Подаци се прикупљају на свим факултетима, академијама и високим школама које имају акредитоване студијске програме.
Молимо студенте да попуне онлајн упитник и да на тај начин допринесу бољем сагледавању једног од горућих проблема у нашем друштву.
Упитник је доступан на следећој веб-адреси: ЛИНК
Напомињемо да РЗС никада не објављује личне податке које прикупи током својих истраживања. Јавно могу бити коришћени само подаци сведени на просек на нивоу комплетног узорка.

4703-istrazivanje-o-migracijama-studenata-anketa