Istraživanje o migracijama studenata – anketa

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Republičkim zavodom za statistiku, sprovodi istraživanje o planovima studenata u vezi sa budućim migracionim kretanjima, kako unutar Republike Srbije, tako i van njenih granica, kao i o njihovim stavovima o odlasku iz zemlje.
Cilj istraživanja jeste obezbeđivanje pouzdanih podataka koji će se koristiti kao dobra osnova za upravljanje migracijama mladih visokoobrazovanih ljudi. Takođe, poslužiće za planiranje aktivnosti i kreiranje konkretnih mehanizama i mera u ovoj oblasti radi stvaranja povoljnog ambijenta za mlade da ostanu u Srbiji, odnosno da se nakon završetka studijskih programa u inostranstvu vrate u zemlju.
Podaci se prikupljaju na svim fakultetima, akademijama i visokim školama koje imaju akreditovane studijske programe.
Molimo studente da popune onlajn upitnik i da na taj način doprinesu boljem sagledavanju jednog od gorućih problema u našem društvu.
Upitnik je dostupan na sledećoj veb-adresi: LINK
Napominjemo da RZS nikada ne objavljuje lične podatke koje prikupi tokom svojih istraživanja. Javno mogu biti korišćeni samo podaci svedeni na prosek na nivou kompletnog uzorka.

4703-istrazivanje-o-migracijama-studenata-anketa