Odbrana master rada – Đorđe Radivojević

U utorak, 9. januara u 15.00 časova održaće se odbrana master rada studenta Đorđa Radivojevića na temu Predlog jednog pristupa primeni Amazon veb servisa u razvoju aplikacije. Odbrana je javna i održaće se u učionici RG 3.

4719-odbrana-master-rada-dorde-radivojevic