Diplomirao Jovica Dimitrijević

Student Jovica Dimitrijević je u četvrtak, 11. oktobra 2018. godine na RAF-u odbranio svoj diplomski rad na temu Razvoj komponenti web interfejsa na primeru Gmail aplikacije korišćenjem Angular2okruženja pred mentorom dr Milanom Vidakovićem i dr Đorđem Babićem, članom komisije.
„Iako aplikacija izgleda jednostavno sa staništa funkcionalnosti koje pruža korisniku, ipak se sastoji od više nezavisnih delova koji putem ulaznih/izlaznih parametara i metoda komuniciraju jedni sa drugima i tako čine kompleksan sistem.“ – zaključio je Jovica.
Fotografije sa odbrane pogledajte u galeriji.

5055-diplomirao-jovica-dimitrijevic