Diplomirao Stefan Sekereš

Student Stefan Sekereš je u sredu, 7. novembra 2018. godine na RAF-u odbranio svoj diplomski rad na temu Implementacija softverske komponente za preuzimanje i obradu podataka o rezultatima fudbalskih utakmica pred mentorom dr Bojanom Dimić Surla i dr Dušanom Vujoševićem, članom komisije.
„Ukoliko bi se nastavio dalji razvoj opisane aplikacije dodale bi se nove funkcionalnosti, kao što su svakodnevno preuzimanje podataka o utakmicama. Naredna funkcionalnost da se preuzimaju starije sezone, a potom je moguće uraditi bolju statistiku između dva kluba t bismo raspolagali sa više informacija za rad. Zatim, može se napraviti i front end aplikacije, radi lakšeg prikaza vraćenih podataka i snalaženje korisnika, kao i dodatni API-ji da služe drugima kao izvor informacija.“ – zaključio je Stefan.

5107-diplomirao-stefan-sekeres