Нова књига у издању ЦЕТ-а „Алгоритми и структуре података“

Издавач стручне компјутерске лиртературе ЦЕТ је у своју понуду уврстио нову књигу „Алгоритми и структуре података“. Ова књига је писана према плану истоименог предмета који се слуша на другој години студија на Рачунарском факултету, а намењена је и свима који желе да се упознају са основним структурама података и са класама често примењиваних алгоритама.

Аутор књиге је др Драган Урошевић, професор Рачунарског факултета.

4856-nova-knjiga-u-izdanju-cet-a-algoritmi-i-strukture-podataka