Приступна предавања на Рачунарском факултету

Јавна приступна предавања за избор у звање доцента за кандидате др Лазара Карбунара и др Горана Ракочевића одржана су 10. децембра 2018. на Рачунарском факултету. Јавно приступно предавање др Михајла Цекића одржаће се у понедељак 24. децембра у 13 часова на Рачунарском факултету.

Јавно приступно предавање на тему Логичка кола, др Лазара Карбунара, кандидата за избор у звање доцента за ужу научну област Електроника, одржано је у понедељак, 10. децембра 2018. године у 10 часова на Рачунарском факултету у Београду. Предавање је одржано пред продеканом Рачунарског факултета др Душаном Вујошевићем и комисијом у саставу:  др Јелена Васиљевић, доцент ( председник комисије)  др Вујо Дрндаревић, редовни професор (члан) и др Ђорђе Бабић, ванредни професор (члан).

Јавно приступно предавање на тему Реконструкција мутационих DNK профила на основу података добијених из секвенцера, др Горана Ракочевића, кандидата за избор у звање доцента за ужу научну област Интелигентни системи, одржано је у понедељак  10. децембра 2018. године у 13 часова на Рачунарском факултету у Београду. Предавање је одржано пред продеканом Рачунарског факултета др Душаном Вујошевићем и комисијом у саставу: др Бранко Перишић, редовни професор,  др Бојана Димић Сурла, ванредни професор и  др Милош Јовановић, доцент ( председник комисије).

Јавно приступно предавање др Михајла Цекића, кандидата за избор у звање доцента за ужу научну област Математика, одржаће се у понедељак  24. децембра 2018. године у 13 часова на Рачунарском факултету у Београду. Тема предавања је Инверзни проблеми колдеровог типа. Предавање ће бити одржано пред продеканом Рачунарског факултета др Душаном Вујошевићем и комисијом у саставу: др Драган Урошевић, редовни професор ( председник комисије), др Ирена Јовановић, доцент и др Миланка Гардашевић-Филиповић, доцент.

5157-pristupna-predavanja-na-racunarskom-fakultetu