Diplomirao Radoica Draškić

Student Radoica Draškić je, u četvrtak, 15. avgusta 2019. godine, na RAF-u, odbranio svoj diplomski rad na temu Savršeni transfer kvantnih stanja, pred mentorom dr Irenom Jovanović i dr Milanom Bašićem, članom komisije.
„Jedno od interesantnih pitanja za buduća istraživanja je mogućnost eksperimentalne realizacije komplikovanijih mreža kao što su integralni cirkularni grafovi i slične mreže koje se sreću u literaturi i njihovo korišćenje u različitim protokolima unutar kvantnih računara.“ – zaključio je Radoica.
 68748710_411035419539551_6564533710056587264_n.jpg        68690754_583067912222881_7356173732638883840_n.jpg
 68742403_720084941760943_940667257380405248_n.jpg        68950826_1408799825936305_5515711324962684928_n.jpg

5454-diplomirao-radoica-draskic