Студенткиња Рачунарског факултета Ивана Мијатовић одбранила је дипломски рад на тему „Технологије за рад са великим подацима“

Студенткиња Рачунарског факултета Ивана Мијатовић 23. октобра одбранила је дипломски рад на тему Технологије за рад с  великим подацима пред члановима комисије: ментором др Душаном Вујошевићем и др Милошем Раденковићем.
 
„Информациони системи и технологије су у успону. Развиле су се технологије које су у могућности да одговоре на захтеве великих података, и када на то додамо компаније попут Гугла, Фејсбука и сличних, имамо одличан терен за развој ове области. Друштвене мреже, паметни уређаји, логови, слике, видео записи итд. сви они представљају изворе података, чији потенцијал најбоље можемо искористити уз помоћ технологија које су намењене великим подацима, односно подацима којих има пуно, односно мере се гигабајтима и више, пристижу великом брзином, традиционални алати имају потешкоћа да их обраде и део тих података је потпуно неструктуиран, а део структуиран.
Огроман број информација које у себи носе огроман потенцијал за напредак разлиштих грана привреде настају коришћењем технологија великих података. Стога организације зависе од великих података да би их користиле за даље одлучивање јер је обрада и управљање подацима економично и компактно. Већина алата великим подацима даје одређену сврху. Алати које користимо у обради великих података помажу нам да пронађемо податаке који су релевантни за пословање једне компаније. Прави подаци доводе до побољшења рада и услуга.
Коришћењем технологија можемо остварити добробити на многим пољима:
● Банкарство и финансије: смањивање лажних трансакција, спречавање илегалне трговине надгледањем берзе
● Музика: праћење трендова, креирање мелодија које су налик оним популарним на тржишту
● Спорт: гледаност догађаја, праћење рада појединачних играча или тимова
● Здравство: прикупљање симптома болести ради бржег постављања дијагнозе, прављења лека или идентификовања глобалног ширења вируса
● Школство: побољшање литературе, праћење рада студената, праћење интересовања студената
за одређене предмете
● Производња: повећање продуктивности, распоређивање ресурса на оптималан начин уз максималну корист
Саобраћај: боље планирање рута, надгледање и управљање саобраћајем и логистика
● Енергија: управљање потрошњом енергије
Уз аналитику података која се обавља коришћењем технологија великих података, људи ће лакше представљати информације, предвидети и стварати иновативна решења. Стога је аналитика великих података неопходна вештина која ће у будућности постати све траженија“.
Слике са одбране дипломског погледајте у галерији.

5538-studentkinja-racunarskog-fakulteta-ivana-mijatovic-odbranila-je-diplomski-rad-na-temu-tehnologije-za-rad-sa-velikim-podacima