Studentkinje Računarskog fakulteta na konferenciji „Dan Oracle Akademije“

Konferencija „Dan Oracle Akademije“ održana je 19. aprila 2019. godine u hotelu Hilton u Beogradu. Konferenciju je otvorio Vladimir Knežević, direktor kompanije „Oracle Srbija & Crna Gora“. Među predavačima su bili Ljiljana Krkić, menadžer programa Oracle Akademije, Mina Mićanović, stručnjak u oblasti Cloud poslovanja, Aleksandar Borisavljević, direktor organizacije EdTech-Center za Zapadni Balkan.

2019_Dan_OA_05.jpg

Izlaganje na ovoj konferenciji imale su bivše učenice Računarske gimnazije, a sada studentkinje Računarskog fakulteta u Beogradu, Dejana Mandić i Jelena Đoković. Tokom školovanja u Računarskoj gimnaziji Jelena i Dejana su stekle profesionalni sertifikat „Database Foundations Certified Junior Associate“, Oracle Univerziteta, koji je izuzetno cenjen u kompanijama koje se bave informaciono-komunikacionim tehnologijama. Svi programi Oracle Akademije dostupni su učenicima Računarske gimnazije kroz redovnu nastavu i sekcije, a mogu se polagati ispiti za sticanje profesionalnih sertifikata. Programi Oracle Akademije bave se bazama podataka i programiranjem u programskom jeziku Java.

2019_Dan_OA_03.jpg

2019_Dan_OA_01.jpg

5318-studentkinje-racunarskog-fakulteta-na-konferenciji-dan-xa-oracle-xa-akademije