Студент Бранко Фулурија одбранио је свој дипломски рад на тему „Архитектура платформе за аналитику података у облаку“

Студент Рачунарског факултета Бранко Фулурија је 18. септембра 2020. године одбранио дипломски рад на тему Архитектура платформе за аналитику података у облаку пред комисијом коју су чинили: ментор др Душан Вујошевић и члан др Бојана Димић Сурла.
 
„Подаци су у данашњем пословном и технолошком свету неопходан и неизоставан део сваке успешне организације. Технологије и алати за рад са великим скуповима података доживели су велики напредак и иновације у протеклој деценији и на тај начин омогућили да аналитика постане доступна већем броју организација различитих величина. Употреба аналитике сада више није ограничена само на технолошке гиганте са добрим финансијским стањем. Обрада и анализа података је постала распрострањена и према спроведеним истраживањима, чак око 60% организација користе аналитику у неком облику. У данашњем свету, управљање компанијом без употребе аналитике се може упоредити са вожњом аутомобила у непознатој земљи без помоћи мапе или GPS-а.“ – наведено је у апстракту.
 
“ Развој рачунарства у облаку са собом доноси и велику прилику за све врсте организација. Приликом одабира сервиса за имплементацију платформе за аналитику, потребно је посебно обратити пажњу на захтеве које организација поседује (нпр. количина података, брзина података, формат података или извори података), и на основу тих захтева конструисати платформу уз помоћ адекватних сервиса. У супротном, ако се не одабере прави сервис за праву сврху, може доћи до изузетно великих финансијских трошкова за клауд сервисе. Иако клауд провајдери данас имају велики број сервиса у својој понуди, који на први поглед решавају све проблеме једне организације, и даље су организацијама потребне клауд архитекте, са великим искуством и широким знањем у овој области, како би захтеве једне организације пренели на архитектуру економичне платформе у облаку. Велики избор разноврсних клауд сервиса, са собом носи и одговорност одабира правог алата за решавање проблема. Грешка коју организације данас често понављају јесте да своју инфраструктуру из центра података, у готово идентичном облику, пренесу на окружење у облаку. На овај начин, организације губе неке од највећих предности које клауд данас нуди, као што су: serverless (употреба сервиса без одржавања сервера), MPP (Massive Parallel Processing) клауд складишта података, потпуно аутоматизована еластичност и скалабилност, као и многе друге предности.“ – закључио је Бранко.
 
 Фотографије са одбране налазе се у галерији.

5951-student-branko-fulurija-odbranio-je-svoj-diplomski-rad-na-temu-arhitektura-platforme-za-analitiku-podataka-u-oblaku