Student Vukašin Petrović odbranio je svoj diplomski rad na temu „Sistemski konvolucioni kodovi“

Student Računarskog fakulteta Vukašin Petrović je 9. oktobra 2020. godine odbranio diplomski rad na temu Sistematski konvolucioni kodovi pred komisijom koju su činili: mentor Prof. dr Desimir Vučić i član dr Selena Vukotić.
“ Sistematski konvolucioni kodovi su u opštem slučaju jednostavniji za implementaciju od ne sistematskih konvolucionih kodova. Ako se koriste racionalne generišuće matrice dobijaju se rekurzivni sistematski konvulucioni (RCS- Recursive Systematic Convolutional) kodovi koji zadržavaju dobre osobine i pri maximum-likelihooddekodovanju.

U diplomskom radu će se u uvodnom delu opisati različiti načini opisivanja konvolucionih kodova sa posebnim naglaskom na polinomijalnom predstavljanju kodovane sekvence. Zatim će se analizirati genešišuća matrica u polinomijalnom obliku koja odgovara sistematskom konvolucionom koderu. Posebno će se analizirati RCS koderi kod kojih su racionalne funkcije elementi generišuće matrice. Kroz primere će se opisati i pokazati i odgovarajuća implementacija RSC kodera u opservabilnoj kanoničnoj formi i kontolabilnoj kanoničnoj formi.“ – naveo je Vukašin u apstraktu.
DSCF1632.JPG

5967-student-dragan-mandic-odbranio-je-svoj-diplomski-rad-na-temu-infrastruktura-kao-kod