Дипломирао студент Рачунарског факултета Ђорђе Петровић

Студент Рачунарског факултета, Ђорђе Петровић, је 14. јуна 2021. године одбранио дипломски рад на тему Технике кодовања у 5G бежичним мрежама“ пред комисијом коју су чинили ментор др Десимир Вучић и члан др Селена Вукотић.
О свом раду Ђорђе је истакао следеће: „У данашњем свету интелигентни системи помажу у решавању потешкоћа које настају у различитим подручјима повезаним са чистоћом животне средине као што су управљање отпадом, паметни путеви, контрола загађења ваздуха, заштита шума, рано откривање земљотреса и многе друге. Иновативне бежичне мреже су главни темељ ових тренд апликација и на њихово учешће у тим системима у великој мери утичу иманентне технологије, и саставни су део 5G мреже.
Главни изазов са којим се ови системи суочавају је управљање енергијом. Како се већина енергије троши на поновно преношење оштећених пакета, једно решење је коришћење променљиве величине оквира. Ако медијум преноса није добар, тада се користе већи оквири, иначе се могу користити мањи оквири, јер мањи оквири имају мању тенденцију грешке. Још једно ефикасно решење је употреба врло ефикасних кодова за исправљање грешака.

Кодирање канала сматра се најважнијом и пресудном компонентом данашњих система бежичне комуникације. Истакнута Shannon-ова теорема о кодирању канала потврђује изводљивост кодова који могу водити поузданом преношењу информација путем канала онда и само ако је брзина преноса мања или једнака капацитету канала. Кодови (Turbo и LDPC кодови) осмишљени у последње време, обећавали су да ће испунити овај критеријум кодирања канала. Постизање капацитета канала и са мањом сложеношћу кодера-декодера главни је изазов техника кодирања канала. Главни недостатак кодова с малом густином провера на парност (LDPC – Low Density Parity Check) је њихова сложеност кодирања која се даље искорењује помоћу неколико метода пројектовања. Оптимизација се врши методама еволуције густине и функцијама спољног преноса информација, а LDPC је изашао као један од главних кандидата за кодирање канала за 5G.“
Слике са одбране дипломског погледајте у галерији.

6378-diplomirao-student-racunarskog-fakulteta-dorde-petrovic