Diplomirao student Računarskog fakulteta Đorđe Petrović

Student Računarskog fakulteta, Đorđe Petrović, je 14. juna 2021. godine odbranio diplomski rad na temu Tehnike kodovanja u 5G bežičnim mrežama“ pred komisijom koju su činili mentor dr Desimir Vučić i član dr Selena Vukotić.
O svom radu Đorđe je istakao sledeće: „U današnjem svetu inteligentni sistemi pomažu u rešavanju poteškoća koje nastaju u različitim područjima povezanim sa čistoćom životne sredine kao što su upravljanje otpadom, pametni putevi, kontrola zagađenja vazduha, zaštita šuma, rano otkrivanje zemljotresa i mnoge druge. Inovativne bežične mreže su glavni temelj ovih trend aplikacija i na njihovo učešće u tim sistemima u velikoj meri utiču imanentne tehnologije, i sastavni su deo 5G mreže.
Glavni izazov sa kojim se ovi sistemi suočavaju je upravljanje energijom. Kako se većina energije troši na ponovno prenošenje oštećenih paketa, jedno rešenje je korišćenje promenljive veličine okvira. Ako medijum prenosa nije dobar, tada se koriste veći okviri, inače se mogu koristiti manji okviri, jer manji okviri imaju manju tendenciju greške. Još jedno efikasno rešenje je upotreba vrlo efikasnih kodova za ispravljanje grešaka.

Kodiranje kanala smatra se najvažnijom i presudnom komponentom današnjih sistema bežične komunikacije. Istaknuta Shannon-ova teorema o kodiranju kanala potvrđuje izvodljivost kodova koji mogu voditi pouzdanom prenošenju informacija putem kanala onda i samo ako je brzina prenosa manja ili jednaka kapacitetu kanala. Kodovi (Turbo i LDPC kodovi) osmišljeni u poslednje vreme, obećavali su da će ispuniti ovaj kriterijum kodiranja kanala. Postizanje kapaciteta kanala i sa manjom složenošću kodera-dekodera glavni je izazov tehnika kodiranja kanala. Glavni nedostatak kodova s malom gustinom provera na parnost (LDPC – Low Density Parity Check) je njihova složenost kodiranja koja se dalje iskorenjuje pomoću nekoliko metoda projektovanja. Optimizacija se vrši metodama evolucije gustine i funkcijama spoljnog prenosa informacija, a LDPC je izašao kao jedan od glavnih kandidata za kodiranje kanala za 5G.“
Slike sa odbrane diplomskog pogledajte u galeriji.

6378-diplomirao-student-racunarskog-fakulteta-dorde-petrovic