Изложба радова студената Рачунарског факултета

Изложба радова студената Катедре за мултимедијални дизајн Рачунарског факултета биће одржана од 11. јуна до 24. септембра у Галерији RAF (Кировљева 15, Баново брдо).
Организује поводом пет година рада Катедре, а са циљем да се промовишу радови студената основних и мастер академских студија и представе стандарди учења дизајна на Рачунарском факултету. 
                                                                              1500x1500_3_IZLOBA_DIZAJN.jpg
Изложба обухвата радове 70 студената. Радови су из области илустрације, типографије, фотографије, режије, анимације, амбијенталне уметности, генеративне уметности, интерактивне и партиципативне уметности, UX дизајна и дизајна звука. Изложба је конципирана као вишемедијски амбијент, где цртежи, фотографије, филмови, анимације и друго – надасве са ентеријером као визуелним континуумом – треба да подстакну критику квалитета и расправу контекста употребе дизајна.
Mina_Stepanovic_Graficki_dizajn_2020_1.jpg                                       Lana_Jeremic_Fotografija_2021.jpg
Др Ненад Малешевић, ванредни професор Катедре за мултимедијални дизајн, поводом изложбе каже: „Мултимедији се реконфигуришу интерактивним управљањем, а манифестују хибридним и кумулативним учинцима чији доживљај може бити симултан. На студијама мултимедијалног дизајна се истражују граничне вредности, развојне линије и тачке пресека мултимедијалних области. Отуд су на изложби заступљени медијски и жанровски разноврсни пројекти. Дизајн фигурира двојако: као план, прототип или нацрт по коме се врши серијска производња, те као артифицијелно средство посредовања између знаковне производње и потрошње“.
Рачунарски факултет је основан 2003. године са задатком да обезбеди изврсно високошколско образовање на пољу техничко-технолошких и природно-математичких наука. Од 2016. године Факултет има акредитоване студије у пољу уметности засноване на студијском програму Мултимедијални дизајн. Галерија RAF (Галерија Рачунарског факултета) је место где се иницира критичко расуђивање о феноменима савремене уметности и промовишу рецентни стандарди употребе рачунарске графике и софтверски (ре)продукованог звука.

6346-izlozba-radova-studenata-za-multimedijalni-dizajn-racunarskog-fakulteta