Marija Čolić odbranila je master rad na temu „Detaljna analiza protokola, komponenti i implementacija Interneta stvari (Internet of Things) tehnologije u mobilnom zdravstvu (mHealth)“

Studentkinja Marija Čolić je u četvrtak, 23. decembra 2021. godine odbranila svoj master rad na temu Detaljna analiza protokola, komponenti i implementacija Interneta stvari (Internet of Things) tehnologije u mobilnom zdravstvu (mHealth) pred mentorkom dr Mirjanom Radivojević i članovima komisije dr Đorđem Babićem i dr Dušanom Vujoševićem.

U uvodu svog rada Marija je istakla:

Naš svijet postaje sve digitalniji. Ne samo mi ljudi, već i stvari oko nas su sve više povezane. Mašine, automobili, frižideri, pa čak i poljoprivredno zemljište, nasipi i zgrade. Moglo bi se reći da sve „stvari“ mogu biti povezane na internet koristeći senzore i drugi posebni hardver. Jednom kada se nađu na internetu, oni mogu komunicirati jedan sa drugim, sa svojim korisnicima, sa organizacijama i drugim povezanim stranama.

Još 2008. – 2009. godine bilo je više stvari povezanih na internet nego ljudi na Zemlji. Internet je uveliko izmjenio naše navike i načine funkcionisanja u svakodnevici i poslovanju. Postavio je temelje raznim aspektima tehnologije, a jedan od noviteta u tehnologiji je Internet stvari (Internet of Things ili skraćeno IoT). IoT tehnologija je koncept koji podrazumjeva spajanje bilo kog uređaja na internet i/ili s drugim uređajima. Ilustrativno se može zamisliti kao divovska mreža koja uključuje milijardu uređaja koji prikupljaju i međusobno razmjenjuju informacije. Ovakvi uređaji imaju novi nivo digitalne inteligencije koja im omogućava komunikaciju i razmjenu podataka u realnom vremenu bez ljudske uključenosti u tu komunikaciju.

U ovom radu opisana su neka od najpoznatijih riješenja IoT tehnologije kao i analiza protokola, komponenti i implementacije IoT tehnologije u mobilnom zdravstvu. Primjena IoT tehnologije u praksi je detaljno analizirana na primjeru „Smart Watch“ tehnologije i ROAMM metodologije koja je zasnovana na tehnologiji pametnog sata. Na osnovu istraživanja koja su napravili Matin Kheirkhahan i saradnici pokazano je da „Smart Watch“ aplikacija može da igra značajnu ulogu u zdravstvu jer pruža mogućnost praćenja zdravstvenog stanja pacijenata u realnom vremenu što može dovesti do brze intervencije medicinskog osoblja ukoliko bude potrebno.

Iako je IoT tehnologija još uvijek relativno nov pojam velike firme ga svakodnevno koriste u svom poslovanju jer mogu priuštiti takve, relativno skupe, ali isplative sisteme. Ta situacija se mijenja velikom brzinom jer potražnja za IoT tehnologijama kod „običnih ljudi“ raste, a time se i cijena takvih uređaja smanjuje i postaje dostupnija na tržištu. – zaključila je Marija.

 Fotografije sa odbrane dostupne su u galeriji.

6578-marija-colic-odbranila-je-master-rad-na-temu-detaljna-analiza-protokola-komponenti-i-implementacija-interneta-stvari-xa-internet-of-things-xa-tehnologije-u-mobilnom-zdravstvu-xa-mhealth-xa