Марија Степановић одбранила је мастер рад на тему „Упоредна анализа различитих начина интеграције клијентске и серверске стране апликације развијене у скрипт језицима“

Студенткиња Марија Степановић је у среду, 20. октобра 2021. године одбранила свој мастер рад на тему Упоредна анализа различитих начина интеграције клијентске и серверске стране апликације развијене у скрипт језицима пред ментором др Бојаном Димић Сурла и др Душаном Вујошевићем и др Милошем Раденковићем, члановима комисије.

У резимеу свог рада Марија је истакла: 

У овом раду разматрају се различите технике развоја клијентске стране веб апликације и њено повезивање са серверском страном развијеном у програмском језику Python коришћењем Django фрејмворка. Основним функционалностима серверске стране може се приступити преко REST позива. Рађено је пет различитих техника развоја клијентске стране апликације, изворни JavaScript, три различита веб фрејмворка, то су JQuery, Angular и React и Django темплејти. Све технике развоја клијентске стране осим Django темплејта комуницирају са серверском страном преко REST позива. Циљ је био да се упореде различите технике интеграције са серверском страном, да се прикажу њихове предности и недостаци. Анализирана је комплексност одређеног језика или фрејмворка, читљивост кода, сигурност, подржаност од стране заједнице. Анализа ће се радити на примеру развоја веб апликације за рентирање моторних возила.

Посебан део рада посвећен је проблему имплементације сигурности у веб апликацијама. Објашњена је употреба JWT токена у веб апликацији. У нашем пројекту је приказана и његов значај у безбедности REST комуникације. Предност приступа у ком је клијентска страна имплементирана у неком другом језику а серверска страна као у прикаyаном пројекту у Дјангу, јесте што свака измена клијентске или серверске стране не захтева превише измена у коду на серверској или клијентској страни. Ако су клијентска и серверска стана написање у Django-у, постоји јача повезаност између клијентске и серверске технологије и није тако једноставно извршити измене у имплементацији на једној страни без утицаја на другу. Такође, није могуће независно заменити технологију на једној страни без промене имплементације целе апликације. – закључила је Марија.

Фотографије са одбране доступне су у галерији.

6501-marija-stepanovic-odbranila-je-master-rad-na-temu