Novi predmeti na Računarskom fakultetu – Interfejs mozak-računar i Fiziološko računarstvo

Na Računarskom fakultetu i onlajn putem Zuma održano je predstavljanje predmeta Interfejs mozak-računar i Fiziološko računarstvo koje će studenti moći da odaberu u narednom semestru. Nastavu na ovim izbornim predmetima će držati dr Jelena Mladenović. Predmeti su namenjeni studentima treće godine studijskih programa Računarsko inženjerstvo, Računarske nauke i Multimedijalni dizajn.

Dekanka Računarskog fakulteta dr Bojana Dimić Surla se na početku prezentovanja obratila i zahvalila studentima, kao i gošćama iz kompanije mBrain Train koja će dati na korišćenje opremu potrebnu za realizaciju ovih predmeta. Poručila je studentima da je ovo sjajna prilika da se upoznaju sa inovatinom oblašću u računarstvu povezanom sa neuronaukom.

Drago mi je što je Jelena došla da radi na Računarskom fakultetu, posebno zbog njenog velikog iskustva iz inostranstva. Ovom prilikom želim da najavim da za ovaj predmet, kao i za neke druge predmete iz oblasti Računarskog inženjerstva, planiramo da oformimo laboratoriju RAF FabLab. Laboratorija će biti u zgradi u Knez Mihailovoj 10 gde se prostor već priprema. Deo opreme će obezbediti mBrain Train, a deo će finansirati RAF. Želimo da uložimo u sasvim novu oblast koja nije zastupljena kod nas u zemlji, a mislim da je potrebno da postoji na RAF-u.

Dr Jelena Mladenović je izrazila zahvalnost, ne samo na mogućnosti da održi predstavljanje svojih predmeta, već i na interesovanju RAF-a da uvede inovativne interdisciplinardne predmete.

Mislim da je RAF savršeni kandidat da spoji i inženjerstvo i nauke, pa čak i dizajn koji su potrebni za ostvarenje ovakvih predmeta. Ovo je najbolje mesto da počnemo i budemo prvi u Srbiji koji ovako nešto predaju i realizuju.

Jelena Mladenović je završila osnovne studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Naglašava da joj je tokom studija nedostajala interdisciplinarnost koja bi joj omogućila da ispolji svoja interesovanja i u oblasti umetnosti, filozofije i psihologije, te je tragala za nečim novim. Dobila je stipendiju Evropske unije za razmenu na master studije u Amsterdamu na Free University gde se bavila veštačkom inteligencijom. Nakon toga, usled ponovnog nedostatka mogućnosti da u potpunosti izrazi svoje ideje, zainteresovala se za ljudski mozak, psihologiju i za snimanje rada mozga. Dobila je narednu stipendiju za master studije u Nici na Sophia Antipolis gde je radila računarskoj biomedicini i time se približila svojim idejama. Priseća se da je tada mislila da su njene ideje naučna fantastika i da ne postoji nešto tako u nauci. Na kraju master studija je saznala da jedna doktorantkinja radi upravo na tome što čine njene ideje i da se to zove Brain-Computer Interface, odnosno mozak-računar i da se naučnici u svetu time bave duže od decenije. Potom je dobila stipendiju za doktorske studije u Bordou i Lionu gde se u svojoj doktorskoj disertaciji bavila Brain-Computer Interface-om. Tokom doktorskih studija radila je u Tel Avivu sa virtualnom realnošću i novim okruženjima gde je implementirala interfejs. Više informacija o Jeleni, kao i o projektima koje je radila, dostupno je na njenom sajtu.

Na predmetu Interfejs mozak-računar će se raditi zapis EEG signala na računar, obrada signala (čišćenje šuma) i klasfikacija (mašinsko učenje). Studenti koji se budu opredelili za predmet Fiziološko računarstvo baviće se fiziologijom čoveka, mernim instrumentima, interpretacijom signala pomoću Python-a, pravljenjem feedback-a, inovacijama ili učešćem u već postojećim Jeleninim projektima. Jelena je pojasnila da će sadržaji predmeta biti prilagođeni interesovanjima studenata, a da će se okvirno studenti Računarskog inženjerstva najviše baviti obradom signala, studenti Računarskih nauka mašinskim učenjem i analitikom podataka, dok će studenti Multimedijalnog dizajna biti usmereni ka dizajnu interfejsa i uređeja.

Jelena se zahvalila RAF-u na laboratoriji koju će napraviti i najavila organizaciju Hakatona na kojima će studenti zajedno raditi na projektima. Istakla je da joj je čast da svetska organizacija NeuroTechX iz Kanade pruža podršku za osnivanje NeuroTechX Beograd gde će naši studenti moći da imaju direktnu vezu sa svetski poznatim firmama i laboratorijama. Najavila je svečanu prezentaciju ovog projekta početkom januara.

6571-novi-predmeti-na-racunarskom-fakultetu-interfejs-mozak-racunar-i-fiziolosko-racunarstvo