Студент Лазар Ердељан одбранио је дипломски рад на тему „Одређивање генетских регулаторних мрежа из података добијених секвенцирањем појединачних ћелија“

Студент Рачунарског факултета Лазар Ердељан је у четвртак, 28. октобра 2021. године одбранио дипломски рад на тему Одређивање генетских регулаторних мрежа из података добијених секвенцирањем појединачних ћелија пред комисијом коју су чинили ментор, др Горан Ракочевић и члан, др Душан Вујошевић.

У уводу свог рада Лазар је исакао следеће: 

У овом раду покушаћу да упоредим два разлицита притупа при порналажењу регулаторних путања користећи се подацима о експресији гена из јендоћелијског RNK узорка. Први приступ је да се алгоритми и алати за проналажење регулаторних путања покрећу над целим скупом података, а други је да се, помоћу анотација о типу ћелија у узорку, изолује неколико ћелијских типова који имају највећи број ћелија у целом узорку и да се исти алати и алгоритми покрећу над тим изолованим подацима. Упоређивањем ова два приступа покушаћу да извучем закључак о томе да ли постоји разлика у резултатима између приступа и да ли је боље изоловати појединачне ћелијске типове или не.

На основу горе наведених резултата и интерпретација могу извести закључак да резултат покретање и вршење оваких анализа као што је реконструкција регулаторних путања поприлично зависи од тога да ли у подацима постоје и други ћелијски типови, као што је случај булк моделу. Ово ме наводи на то да је боље априори одвајати скуп података на ћелисјке под типове и такве подскупове података независно пропуштати кроз алгоритам за реконструкцију регутлаторни путања.
Даљи рад би могао да обухвати анализу у којој би повећали опсег података, број ћелија и гена, покретање алгоритма у још неколико различитих конфигурација како би видели да ли и како
утиче на перформасне, као и употребу других алгоритама за реконструкцију регултаорних путања. – закључио је Лазар.

Фотографије са одбране налазе се у галерији.

6512-student-lazar-erdeljan-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-odredivanje-genetskih-regulatornih-mreza-iz-podataka-dobijenih-sekvenciranjem-pojedinacnih-celija