Студент Павле Илић одбранио је дипломски рад на тему „Скалабилне архитектуре за паралелну обраду података“

Студент Рачунарског факултета Павле Илић је у понедељак, 22. новембра 2021. године одбранио дипломски рад на тему Скалабилне архитектуре за паралелну обраду података пред комисијом коју су чинили ментор, др Душан Вујошевић и члан, др Милош Раденковић.   У апстракту свог рада Павле је исакао следеће: 

Овај рад се бави прегледом актуелности и модерних технологија из области великих података, као и архитектуром система за обраду података. Због експоненцијалног раста количине података у свим областима, ова тема је тренутно популарна у свим областима информационих технологија. Уводни део рада се бави упознавањем са облашћу великих података, док се касније поглавља фокусирају на архитектуру система за обраду података, и технологијама које се користе за имплементацију ових система, као и методама паралелизације у обради података. Такође, предложени су могући даљи кораци истраживања у овој области.

Област великих података спада у модерне области, које још увек еволуирају великим брзинама, тако да су нека питања још увек отворена. Питање скалабилности представља једно од најважнијих питања, с обзиром да количине података расту експоненцијално, великим брзинама, те се та неминовност мора прихватити, и мора се имати спремно решење за то.

Као што смо видели анализе ових проблема, не постоји универзално решење на потребе изградње скалабилне архитектуре података, већ у зависности од природе проблема, гране пословања, величине инфраструктуре, стручности кадра и још много чинилаца утиче на оптимално решење датог проблема.

Алати и технологије обрађене у раду могу се искористити у пројектима из широког спектра области, на пример из области музике, за персонализацију и предлагање садржаја, као и за обраду података везаних за тренутку пандемију у свету, и многе друге области. – закључио је Павле.   Фотографије са одбране налазе се у галерији.

6551-student-pavle-ilic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-skalabilne-arhitekture-za-paralelnu-obradu-podataka