Student Pavle Ilić odbranio je diplomski rad na temu „Skalabilne arhitekture za paralelnu obradu podataka“

Student Računarskog fakulteta Pavle Ilić je u ponedeljak, 22. novembra 2021. godine odbranio diplomski rad na temu Skalabilne arhitekture za paralelnu obradu podataka pred komisijom koju su činili mentor, dr Dušan Vujošević i član, dr Miloš Radenković.   U apstraktu svog rada Pavle je isakao sledeće: 

Ovaj rad se bavi pregledom aktuelnosti i modernih tehnologija iz oblasti velikih podataka, kao i arhitekturom sistema za obradu podataka. Zbog eksponencijalnog rasta količine podataka u svim oblastima, ova tema je trenutno popularna u svim oblastima informacionih tehnologija. Uvodni deo rada se bavi upoznavanjem sa oblašću velikih podataka, dok se kasnije poglavlja fokusiraju na arhitekturu sistema za obradu podataka, i tehnologijama koje se koriste za implementaciju ovih sistema, kao i metodama paralelizacije u obradi podataka. Takođe, predloženi su mogući dalji koraci istraživanja u ovoj oblasti.

Oblast velikih podataka spada u moderne oblasti, koje još uvek evoluiraju velikim brzinama, tako da su neka pitanja još uvek otvorena. Pitanje skalabilnosti predstavlja jedno od najvažnijih pitanja, s obzirom da količine podataka rastu eksponencijalno, velikim brzinama, te se ta neminovnost mora prihvatiti, i mora se imati spremno rešenje za to.

Kao što smo videli analize ovih problema, ne postoji univerzalno rešenje na potrebe izgradnje skalabilne arhitekture podataka, već u zavisnosti od prirode problema, grane poslovanja, veličine infrastrukture, stručnosti kadra i još mnogo činilaca utiče na optimalno rešenje datog problema.

Alati i tehnologije obrađene u radu mogu se iskoristiti u projektima iz širokog spektra oblasti, na primer iz oblasti muzike, za personalizaciju i predlaganje sadržaja, kao i za obradu podataka vezanih za trenutku pandemiju u svetu, i mnoge druge oblasti. – zaključio je Pavle.   Fotografije sa odbrane nalaze se u galeriji.

6551-student-pavle-ilic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-skalabilne-arhitekture-za-paralelnu-obradu-podataka