Student Stefan Popović odbranio je diplomski rad na temu „Reaktivno programiranje“

Student Računarskog fakulteta Stefan Popović je 29. januara 2021. godine odbranio diplomski rad na temu „Reaktivno programiranje“ pred komisijom koju su činili: mentor dr Bojana Dimić Surla i član dr Miloš Radenković.
„Reaktivno programiranje je koncept zasnovan na funkcionalnom programiranju, tokovima podataka i reagovanju na promene. Ovaj način programiranja je do nedavno bio zaboravljen, ali postaje popularniji od kada su giganti poput Netflix-a počeli da ga koriste.

Prednosti reaktivnog programiranja su mnogobrojne, ali neke od najbitnijih su:
● Umanjivanje kompleksnosti koda
● Olakšavanje paralelizacije
● Laka vizuelizacija pomoću dijagrama
● Izgradnja kompleksnih komponenti pomoću ulančavanja prostih
● Mogućnost pokretanja istih komponenti u sinhronom ili asinhronom režimu uz
minimalne izmene
ReactiveX je najpopularnija implementacija reaktivnog programiranja koja je dostupna u mnogim jezicima. U radu će biti opisana ova implementacija, njene osnovne
komponente, kao i njihova upotreba u konkretnim primerima. Svi primeri će biti napisani u jeziku Javascript i RxJs implementaciji ReactiveX standarda, ali ih je vrlo lako primeniti u bilo kom drugom jeziku koji ima svoju implementaciju ReactiveX standarda.“ – navedeno je u apstraktu.

„S jedne strane, reaktivno programiranje može da uprosti kompleksnu aplikaciju i da olakša paralelizaciju obrade podataka. Takođe, može i da pomogne programerima da bolje razumeju već postojeći kod pomoću Marble dijagrama. S druge strane, zbog činjenice da je relativno nepoznat koncept, može da oteža pronalaženje iskusnih programera za projekat koji koristi ReactiveX. Isto tako, kada se nepravilno upotrebi ili kada se upotrebi za rešavanje pogrešnog problema, može dovesti do nepotrebnog komplikovanja koda i do lošijih performansi. Posao programera je da dobro sagleda situaciju i da odluči da li je zadatak koji treba da reši dobar za upotrebu reaktivnog programiranja ili ne.“ – zaključio je Stefan.
Fotografije sa odbrane nalaze se u galeriji.

6131-student-stefan-popovic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-reaktivno-programiranje