Student Vukan Dančetović odbranio je diplomski rad na temu „Bušeni konvolucioni kodovi“

Student Računarskog fakulteta Vukan Dančetović je 7. jula 2021. godine odbranio diplomski rad na temu „Bušeni konvolucioni kodovi“ pred komisijom koju su činili mentor, dr Selena Vukotić i član, dr Desimir Vučić.
Vukan je u zaključku napravio kratak osvrt na svoj diplomski rad:
„Na početku rada smo govorili uopšteno o zaštitnom kodovanju (kako funkcioniše, na kojim osnovama je bazirano, koji sve tipovi postoje). Opisani su blok kodovi i konvolucioni kodovi i navedena je njihova razlika. Naime, konvolucioni kodovi koriste drugačiji pristup u zaštitnom kodovanju od blok kodovanja jer obradjuju kontinualno sekvence informacionih bita.

U drugom delu rada bavili smo se punktiranim, bušenim konvolucionim kodovima. Opisan je način funkcionisanja ovih konvolucionih kodova sa bušenjem i dat njihov ilustrativni primer sa odgovarajućim dijagramom stanja.
Viterbijevo dekodovanje je opisano kroz princip rada samog algoritma i detaljnim prikazom dekodovanja sa primerom.
Posebno je opisan princip bušenih konvolucionih kodova sa kompatibilnim kodnim količnikom (RCPC). Prikazan je i jedan karakteristični primer RCPC.“

6427-srudent-vukan-dancetovic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-buseni-konvolucioni-kodovi