Kompanija Netconomy održala predvanje na RAF-u

Kompanija Netconomy održala je predavanje pod nazivom Primena mašinskog učenja u ERP rešenjima na Računarskom fakultetu i onalajn. Predavanje je održano u sklopu nastave na predmetu Integrisani informacioni sistemi. O integrisanim informacionim sistemima u projektima internet aplikacija i mašinskog učenja govorio je predstavnik kompanije Netconomy i bivši student Računarskog fakulteta Srđan Obradović.

Srđan je studentima govorio o integracijama sistema, integracionim pristupima, povezanosti sistemina i predstavio modele integracije.