Nordeus je održao gostujuće predvanje na Računarskom fakultetu

Računarski fakultet nastavlja sjajnu sa saradnju kompanijom Nordeus. Backend inženjer Nordeus-a i diplomac RAF-a Dejan Pekter održao je predavanje Game Backend: Put od fizičke mašine do cloud-a. Predavanje je održano na Fakultetu i onlajn u okviru predmeta Softversko inženjerstvo.

Dejan Pekter je govorio o načinu na koji se menjao rad backend inženjera kroz vreme u proteklih deset godina koliko i traje njegova karijera. Predstavio je šta je novo i drugačije danas u toj oblasti uzevši u obzir postojanje clouda i virtuelnih infrastuktura.