Страхиња Родић одбранио је мастер рад на тему „Коришћење serverles SQL технологије Azurove Sinapse за аналитику великих података“

Студент Страхиња Родић је у уторак, 2. фебруара 2022. године одбранио свој мастер рад на тему Коришћење serverles SQL технологије Azurove Sinapse за аналитику великих података пред ментором др Душаном Вујошевићем и чланицама комисије др Бојаном Димић Сурла и др Снежаном Поповић.

 У апстракту свог рада Страхиња је истакао:

У овом раду је дат систематичан и детаљан приказ широке класе Azurove Sinapse за аналитику података са акцентом на serverles SQL pul servis унутар овог производа. На један разумљив начин је изучен и представљен широк спектар технологија које су актуелне и примењиве, а нису довољно детаљно и сажето приказане у материјалима на српском језику. Приказан је актуелни степен рада неких од раније познатих технологија као што су складишта података, пословна интелигенција, активни директоријум и сличне класичне технике које су реконстектуализоване у клауду. Лични допринос аутора приликом израде овог рада јесу развијени практични примери. Такође, у раду се наговештавају даљи правци конкретног и практичног рада у приказаном окружењу.

Недостаци serverles SQL pula по мом мишљењу су то што нисам успео да нађем начин да га повежем са неким другим решењем за рачунарство у облаку као што су Амазонов AWS или Гуглов клауд како бих могао директно да извршавам упите са складишта доступних у екстерним екосистемима. Такође, недостатак ми је то што је потребно доста подешавања serverles SQL pula како би се добио најоптималнији начин за извршавање упита, тако да је потребно посветити доста времена и практично постати експерт, а волео бих да је најоптималније извршавање упита над подацима омогућено од самог старта без додатних подешавања. Уколико бих се бавио професионално аналитиком великих података, дефинитивно је Azurova Sinapsa за аналитику великих података једно од решења које бих узео у разматрање, али бих такође и пре тога истражио неко од конкурентних решења као што су Гуглов BigQuery, Амазон Athena и Snowflake. У овом раду нисам стигао да се бавим истраживањем наведених алата, али можда у неком од наредних радова обрадим и остале како бих могао да направим адекватно поређење и разумео које решење је најбоље за различите сценарије. – закључио је Страхиња.

Фотографије са одбране доступне су у галерији.

6635-strahinja-rodic-odbranio-je-master-rad-na-temu-koriscenje-xa-serverles-sql-xa-tehnologije-xa-azurove-sinapse-xa-za-analitiku-velikih-podataka