Stručno vođenje kroz izložbu „Beograd: razotkrivanje vremeplova“ za studente Multimedijalnog dizajna

Autor izložbe dr. um. Dušan Nađević organizuje stručno vođenje kroz izložbu za studente studijskog programa Multimedijalni dizajn Računarskog fakulteta. Izložba je pod nazivom „Beograd: razotkrivanje vremeplova“ i vođenje će se održati u petak, 9. septembra u 18 časova u Galeriji nauke i tehnike SANU.

Na izložbi je predstavljeno četrnaest lokacija u jezgru Beograda koje se kroz savremene fotografije transponuju u crteže načinjene po uzoru na fotografije tih istih lokacija tokom druge i treće decenije XX veka. Za tu svrhu su upotrebljeni crteži Luke M. Mladenovića, poznatog crtača i grafičara i jednog od najznačajnijih hroničara međuratnog Beograda.

Upotrebom tehnika virtuelne i proširene realnosti izabrane lokacije „ožive” i obogaćene su dodatnim sadržajem i zanimljivostima o lokaciji. Oživljavanje-transformacija od fotografije do crteža se ostvaruje upotrebom tableta, jednostavnim usmeravanjem istih uređaja na eksponat-marker i QR kod, uz mogućnost da i posetilac svojim mobilnim uređajem na isti način doživi pomenutu transformaciju.