Студент Андреј Гашић одбранио је дипломски рад на тему „Претраживач метаподатака научних радова – прототип веб апликације“

Студент Рачунарског факултета Андреј Гашић је у среду, 26. октобра 2022. године одбранио дипломски рад на тему Претраживач метаподатака научних радова – прототип веб апликације пред комисијом коју су чинили ментор др Бојана Димић Сурла и члан др Горан Ракочевић.

У уводу свог рада Андреј је истакао следеће:

Веб апликација припада типу клијент-сервер апликације. Такве апликације имају клијентски део који захтева услугу, и серверски део који реализује тражену услугу. Клијентски део се извршава на персоналним рачунарима или мобилним телефонима, док се серверски део извршава на серверима. Сервери су одговорни и за серверски и за клијентски део апликације. Наиме, на њима се складиште фајлови комплетне апликације. Клијентски апликативни део не мора бити стално активан, док је серверски стално активан. Најчешће више клијената користи услуге једног сервера, мада клијенти међусобно не комуницирају. Веза између клијента и сервера је двосмерна. Комуникацију најчешће иницира клијент. Успешна комуникација се постиже помоћу комуникационих протокола, као што су HTTP/HTTPS.


Овај рад представља први корак у креирању претраживача метаподатака научних радова који би требало да буде доступан и користан свим заинтересованим корисницима. У литератури постоје предлози о формирању претраживача овог типа и коришћења метаподатака за побољшање научне праксе и унапређење колаборације међу истраживачима и NIO. Прототип реализован у овом раду обухвата листу захтева (requirements), функционални дијаграм (use-case diagram), физички релациони модел, као и Scala сервис. Све ово је употребљено за приказ примера бекенда ове веб апликације. – закључио је Андреј.