Student Filip Gunić odbranio je diplomski rad na temu „Primena dubokog učenja u bioinformatici“

Student Računarskog fakulteta Filip Gunić je u sredu, 2. novembra 2022. godine odbranio diplomski rad na temu Primena dubokog učenja u bioinformatici pred komisijom koju su činili mentor dr Goran Rakočević i član dr Bojana Dimić Surla.

U uvodu svog rada Filip je istakao sledeće:

Ideja ovog rada je da se čitaocu približe mogućnosti korišćenja dubokog učenja u oblasti bioinformatike. Bioinformatika je sama po sebi multidisciplinarna oblast pa dodatak dubokog učenja koje je samo po sebi kompleksno može nekim ljudima biti odbojno. Kroz ovaj rad, čitaoci će videti koje sve nove mogućnosti primena dubokog učenja pruža.


Zašto je baš ova tema bila izbor za moj diplomski rad? Zato što vidim da postoji ogromna prilika da se pomoću neuralnih mreža reše neki problemi iz oblasti biologije koji muče naučnike godinama. Takođe se nadam da će ovaj rad predstavljati dobar uvod za svakoga ko želi da se bavi ovom oblašću. Pošto je bioinformatika multidisciplinarna oblast, znam da nekima može delovati previše kompleksno, još kada dodamo duboko učenje postaje nekima zastrašujuće. Poenta ovog rada je da se pokaže to ne mora da bude slučaj. Svakako razumem da je potrebno veliko predznanje da bi se rad istinski razumeo i zato mi je drago što sam bio na fakultetu koji mi je to znanje obezbedio. – zaključio je Filip.

Fotografije sa odbrane dostupne su u galeriji.