Dodeljeni sertifikati drugoj generaciji polaznika kratkog programa Master in Computational Finance

Dodela sertifikata drugoj generaciji polaznika koji su pohađali kratki program Master in Computational Finance (MCF) održana je u četvrtak, 25. maja na Računarskom fakultetu. Ukupno 31 polaznik činio je drugu generaciju koja je pratila ovaj inovativni program koji predstavlja spoj finansija i računarstva. MCF je jedinstveni program u našoj zemlji, dok je u svetu oblast kojom se bavi veoma aktuelna i primenjiva. Na MCF-u obrazuju se studenti za različite vrste poslova koji sadrže rad sa strukturiranim i nestrukturiranim finansijskim podacima. Studijski program se bavi računarskim i algoritamskim aspektima problema koji se primenjuju na realna poslovna okruženja. Rukovodilac programa je prof. dr Branko Urošević koji je uručio sertifikate polaznicima.

Drugu generaciju polaznika kratkog programa Master in Computational Finance (MCF) koji su dobili sertifikate čine:

 • Andrija Raičević
 • Aleksandar Damjanović
 • Miloš Damjanović
 • Stefan Petrović
 • Nataša Pevac
 • Sara Pantoš
 • Miodrag Vladić
 • Aleksandar Ćurčić
 • Aleksandar Lazarević
 • Milan Pajović
 • Sofija Milosavljević
 • Pavle Tmušić
 • Nikola Pantić
 • Snežana Jović
 • Marko Pavlović
 • Mina Mitrović
 • Đorđe Dubovina
 • Angelina Čolović
 • Ana Čedić
 • Vasilije Nikačević
 • Vlada Perović
 • Boris Jeločnik
 • Miroslav Živanović
 • Aleksandra Milićević
 • Andrija Urošević
 • Viktor Tomić
 • Sonja Obradović
 • Nikola Jevđević
 • Kosta Ljuljić
 • Aleksandar Popović
 • Senka Trbuk

Fotografije sa dodele sertifikata možete pogledati u galeriji.