Студент Андреј Арсић одбранио је дипломски рад на тему „Web апликација за рентирање филмова“

Студент Рачунарског факултета Андреј Арсић је у четвртак, 27. априла 2023. године одбранио дипломски рад на тему Web апликација за рентирање филмова пред комисијом коју су чинили ментор др Милош Милосављевић и члан др Снежана Поповић.

У уводу свог рада Андреј је истакао следеће:

Дипломски рад који је пред нама, описује једну од најважнијих врста апликација које постоје на интернету а то су апликације везане за рентирање филмова. Све је већа потреба за таквом врстом апликације са обизиром на огроман напредак саме технологије у протеклој деценији.

Наиме технологија јесте напредовала великом брзином у 21. веку, али разне социолошке, па и природне промене су навеле човечанство да се апсолутно прилагоди и промени своје дневне навике и самим тим развије другачије виђење на свет филма и начин на који се он приказује.

Биоскопи се све мање практикују и све се пребацује на телевизију а највише на стриминг платформе и онлине гледање/рентирање филмова, који олакшава гледаоцима да све нове филмове, па и старе класике могу погледати из удобности свог дома.

Стога ова web апликација покушава да најефикасније то омогући свим корисницима.

Структура дипломског рада је поприлично једноставна. У наредном поглављу, 2. поглављу су приказана постојећа решења већ имплементираних web апликација за рентирање филмова. У 3. поглављу су описане све коришћене технологије за израду саме web апликације. Након тога је описана сама web апликација, дизајн интерфејса, функционалности, као и сама структура и идеја куцања кода у 4. поглављу. У петом и последњем поглављу наведени су резултати и закључак као и идеје за даљу оптимизацију и проширење web апликације.


Приказана web апликација је креирана са свим савременим технологијама и тако је конципирана да написан код има организовану структуру и систематичност која ће највише користити у даљем развоју апликације. Као што се могло приметити такву структуру и систематичност је обезбедила MVC архитектура, а највише идеја разлагања метода на сервисе.


Читава web апликација је замишљена да на неки начин промени понекад и превише наметљиве стриминг платформе и бизнис модел који се своди на корисничку претплату и временску ограниченост. У том смислу ова апликација покушава да корисницима обезбеди слободу при куповини/рентирању самих филмова при чему није ограничен на време и на њихово поседовање.


Са друге стране јасно је да ова web апликација има огроман развојни потенцијал у свим пољима, а по највише у самим трансакцијама куповине и рентирања филмова. Такође као што се могло и приметити сам дизајн интерфејса није најзахвалнији и на њему се може доста порадити. Још једна од идеја је да се имплементира сегмент за препоруку филмова за сваког корисника на основу историје рентирања и куповине.
– закључио је Андреј.

Фотографије са одбране доступне су у галерији.