Student Andrej Arsić odbranio je diplomski rad na temu „Web aplikacija za rentiranje filmova“

Student Računarskog fakulteta Andrej Arsić je u četvrtak, 27. aprila 2023. godine odbranio diplomski rad na temu Web aplikacija za rentiranje filmova pred komisijom koju su činili mentor dr Miloš Milosavljević i član dr Snežana Popović.

U uvodu svog rada Andrej je istakao sledeće:

Diplomski rad koji je pred nama, opisuje jednu od najvažnijih vrsta aplikacija koje postoje na internetu a to su aplikacije vezane za rentiranje filmova. Sve je veća potreba za takvom vrstom aplikacije sa obizirom na ogroman napredak same tehnologije u protekloj deceniji.

Naime tehnologija jeste napredovala velikom brzinom u 21. veku, ali razne sociološke, pa i prirodne promene su navele čovečanstvo da se apsolutno prilagodi i promeni svoje dnevne navike i samim tim razvije drugačije viđenje na svet filma i način na koji se on prikazuje.

Bioskopi se sve manje praktikuju i sve se prebacuje na televiziju a najviše na striming platforme i online gledanje/rentiranje filmova, koji olakšava gledaocima da sve nove filmove, pa i stare klasike mogu pogledati iz udobnosti svog doma.

Stoga ova web aplikacija pokušava da najefikasnije to omogući svim korisnicima.

Struktura diplomskog rada je poprilično jednostavna. U narednom poglavlju, 2. poglavlju su prikazana postojeća rešenja već implementiranih webaplikacija za rentiranje filmova. U 3. poglavlju su opisane sve korišćene tehnologije za izradu same web aplikacije. Nakon toga je opisana sama web aplikacija, dizajn interfejsa, funkcionalnosti, kao i sama struktura i ideja kucanja koda u 4. poglavlju. U petom i poslednjem poglavlju navedeni su rezultati i zaključak kao i ideje za dalju optimizaciju i proširenje web aplikacije.


Prikazana web aplikacija je kreirana sa svim savremenim tehnologijama i tako je koncipirana da napisan kod ima organizovanu strukturu i sistematičnost koja će najviše koristiti u daljem razvoju aplikacije. Kao što se moglo primetiti takvu strukturu i sistematičnost je obezbedila MVCarhitektura, a najviše ideja razlaganja metoda na servise.


Čitava web aplikacija je zamišljena da na neki način promeni ponekad i previše nametljive striming platforme i biznis model koji se svodi na korisničku pretplatu i vremensku ograničenost. U tom smislu ova aplikacija pokušava da korisnicima obezbedi slobodu pri kupovini/rentiranju samih filmova pri čemu nije ograničen na vreme i na njihovo posedovanje.


Sa druge strane jasno je da ova web aplikacija ima ogroman razvojni potencijal u svim poljima, a po najviše u samim transakcijama kupovine i rentiranja filmova. Takođe kao što se moglo i primetiti sam dizajn interfejsa nije najzahvalniji i na njemu se može dosta poraditi. Još jedna od ideja je da se implementira segment za preporuku filmova za svakog korisnika na osnovu istorije rentiranja i kupovine.
– zaključio je Andrej.

Fotografije sa odbrane dostupne su u galeriji.