Student Marko Romandić odbranio je diplomski rad na temu „Digitalizacija sistema studentske službe za upis studenata pomoću Nest.js (Node.js) i Next.js (React) tehnologija“

Student Računarskog fakulteta Marko Romandić je u sredu, 1. marta 2023. godine odbranio diplomski rad na temu Digitalizacija sistema studentske službe za upis studenata pomoću Nest.js (Node.js) i Next.js (React) tehnologija pred komisijom koju su činili mentor dr Nemanja Radosavljević i član dr Dušan Vujošević.

U uvodu svog rada Marko je istakao sledeće:

Rapidan napredak tehnologije je otvorio put različitim sektorima u privredi da podvrgnu procesu digitalizacije kako bi povećali efikasnost i poboljšali pružanje usluga. Za primer možemo uzeti automobilski industrija koja se uspešno digitalizovala od fabrike do krajnjeg potrošača. Roboti sastavljaju automobile, krajnji kupac na vebu može danas završiti ceo proces kupovine novog automobila, od toga same kupovine automobila do kupovine osiguranja. Digitalizacija se ni tu nije zaustavila pa danas korisnici automobila na benzinskim pumpama prilikom točenja goriva ne moraju ni ići fizički do kase, nego skeniranjem QR koda se plaća natočeno gorivo. 

Nažalost ovakav primer digitalizacije se trenutno ne može pronaći u obrazovnim institucijama. Digitalizacija unutar obrazovnih ustanova je započeta, ali i dalje nije sjedinjena u neku celinu, nego i dalje postoje koraci koji se ručno moraju odraditi. Stavite se u poziciju studenta koji dolazi na upis sledeće godine i radnika studentske službe na fakultetu koji treba da pripremi dokumentaciju za upis studenta. Student dolazi na fakultet dobija obrazac i popunjava potrebne informacije za upis sledeće akademske godine. Neke od tih informacija su koliko je ESP bodova student do sada sakupio, koliko ESP bodova upisuje, grupa izbornih predmeta i predmete koje obnavlja. Ceo taj proces ako se radi manuelno dovodi do mogućih nenamernih grešaka i naknadih ispravki koje iziskuju dodatan rad radnika u studenskoj službi da ažurira te podatke.

U zaključku, digitalizacija procesa za prijavu studenta na predstojeću akademsku godinu upotrebom Nest.js i Next.js tehnologija ima potencijal da unapredi efikasnost i efektivnost procesa kako za studente tako i za radnike studentske službe.

Korišćenjem Nest.js, skalabilnog i modularnog rešenja za serverske aplikacije, sistem za prijavu studenata na predstojeću akademsku godinu se može razvijati i održavati sa lakoćom, obezbeđujući visoke performanse i optimalnu funkcionalnost. Pored toga, korišćenjem Next.js, popularnog i fleksibilnog okvira za korisnički interfejs, omogućava besprekoran korisnički interfejs, što rezultira jednostavnim i intuitivnim iskustvom za studente.

Implementacija digitalizovanog sistema za prijavu studenta na predstojeću akademsku godinu može u velikoj meri smanjiti potrebu za ručnim procesima, pojednostavljujući ceo proces upisa. Ovo može rezultirati povećanom efikasnošću i produktivnošću, sa manje grešaka i kašnjenja, što dovodi do pozitivnijeg iskustva i za studente i za osoblje. 

Ukratko, potencijalne prednosti ovakvog sistema su brojne, a jasno je da je upotreba tehnologije suštinsko sredstvo u kreiranju pojednostavljenog i efikasnog procesa upisa.U ovom diplomskom radu je prikazano MVP rešenje veb aplikacije za digitalizaciju procesa prijave studenta na predstojeću akademsku godinu. – zaključio je Marko.

Fotografije sa odbrane dostupne su u galeriji.