Akreditacija i dozvola za rad – 2020/2021.

Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, u procesu novog ciklusa akreditacije (reakreditacije) 2020/2021. godine, Računarski fakultet akreditovao je 13 studijskih programa u tri polja (prirodno-matematičko, tehničko-tehnološko i umetničko). Naknadno, … Opširnije

Opširnije

Akreditacija i dozvola za rad – 2014/2015.

Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, u procesu novog ciklusa akreditacije (reakreditacije) 2014/2015. godine, Računarski fakultet akreditovao je 11 studijskih programa u tri polja (prirodno-matematičko, tehničko-tehnološko i umetničko).Studijski programiPrirodno-matematičko … Opširnije

Opširnije

Akreditacija i dozvola za rad – 2009.

Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (IV ciklus) Nacionalog saveta za visoko obrazovanje, Računarski fakultet, Univerzitet Union, uspešno je završio proces akreditacije i dobio dozvolu za rad. Akreditovano je svih sedam studijskih programa u … Opširnije

Opširnije