Акредитација и дозвола за рад – 2020/2021.

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Националног савета за високо образовање, у процесу новог циклуса акредитације (реакредитације) 2020/2021. године, Рачунарски факултет акредитовао је 13 студијских програма у три поља (природно-математичко, техничко-технолошко и уметничко). Накнадно, … Опширније

Опширније

Акредитација и дозвола за рад – 2009.

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета (IV циклус) Националог савета за високо образовање, Рачунарски факултет, Универзитет Унион, успешно је завршио процес акредитације и добио дозволу за рад. Акредитовано је свих седам студијских програма у … Опширније

Опширније

Акредитација и дозвола за рад – 2014/2015.

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Националног савета за високо образовање, у процесу новог циклуса акредитације (реакредитације) 2014/2015. године, Рачунарски факултет акредитовао је 11 студијских програма у три поља (природно-математичко, техничко-технолошко и уметничко). Студијски … Опширније

Опширније