1. септембар 1994.

1. септембар 1994.

Конгресна библиотека SAD одржава први од неколико састанака о планирању пројекта за конвертовање својих материјала у дигитални облик да би путем рачунарских мрежа били доступни студентима и истраживачима у целом свету. Пројекат „виртуалне библиотеке“ би такође спасио ретке материјале који пропадају или би могли да се оштете, осим што би се штедео простор библиотеке, чија својина испуњава 575 миља полица. У време првог састанка – на којем су библиотекари и технички експерти из неколико водећих рачунарских компанија разматрали стратегију и изворе финансирања – библиотека се надала да ће њени најосетљивији материјали бити дигитализовани до 2000-е године.

Датум - месец: 8

Датум - дан: 31

3805-1-septembar-1994