1. septembar 1994.

1. septembar 1994.

Kongresna biblioteka SAD održava prvi od nekoliko sastanaka o planiranju projekta za konvertovanje svojih materijala u digitalni oblik da bi putem računarskih mreža bili dostupni studentima i istraživačima u celom svetu. Projekat „virtualne biblioteke“ bi takođe spasio retke materijale koji propadaju ili bi mogli da se oštete, osim što bi se štedeo prostor biblioteke, čija svojina ispunjava 575 milja polica. U vreme prvog sastanka – na kojem su bibliotekari i tehnički eksperti iz nekoliko vodećih računarskih kompanija razmatrali strategiju i izvore finansiranja – biblioteka se nadala da će njeni najosetljiviji materijali biti digitalizovani do 2000-e godine.

Datum - mesec: 8

Datum - dan: 31

3805-1-septembar-1994