20. jun 1950.

20. jun 1950.

Nacionalni biro za standarde odredio je SEAC (Standards Eastern Automatic Computer) u Vašingtonu kao laboratoriju za ispitivanje komponenti i sistema da određivanje računarskih standarde. SEAC je bio prvi računar koji je koristio logiku sa diodama, tehnologiju pouzdaniju od vakuumskih cevi, a takođe i prvi računar sa uskladištenim programom napravljenim u SAD. Magnetne trake u spoljnim jedinicama za skladištenje čuvale su programske informacije, kodirane podrutine, numeričke podatke i rezultate.

Datum - mesec: 6

Datum - dan: 19

3690-20-jun-1950