21. novembar

21.11.1969.

ARPANAT predstavlja jednu od prvih računarskih mreža koju su projektovali DŽ Liklider, R. Tejlor i drugi naučnici iz agencije ARPA (U.S. Department of Defense’s Advanced Research Projects Agency) . Povezivala je računar koji se nalazio na univerzitetu UCLA sa računarom u istraživačkom institutu Stanford u Kaliforniji. 1973. godine, vlada je poverila Vintonu Serfu i Robertu E. Kanu projektovanje računarske mreže za potebe vojske, vlade i različitih institucija. Mreža je koristila komutaciju paketa, kontrolu toka i tehnike tolerancije grešaka koje je razvio ARPANET. Ova mreža smatra se pretečom Interneta.

Datum - mesec: 11

Datum - dan: 21

2657-21-novembar