23. februar

1905.

U Berkliju (Kalifornija) rodio se Derik Lemer (Derrick Lehmer), jedan od najpoznatijih teoretičara prostih brojeva na svetu. Pre Drugog svetskog rata, Lemer je izmislio niz elektromehaničkih sita za pronalaženje prostih brojeva i tokom celog života je dao mnogo značajnih doprinosa teoriji prostih brojeva. Prosti brojevi su sami po sebi zanimljivi kao matematički rariteti ali su takođe od velikog značaja za kriptografiju. Istorijski centar računarskog muzeja čuva tri Lemerova sita u svojoj trajnoj kolekciji. Lemer je umro 1991.

Datum - mesec: 2

Datum - dan: 23

2748-23-februar