23. novembar

23.11.1992.

Vest o gubitku od 5 milijardi dolara za firmu IBM 1992. godine, časopis Business Week prokomentarisao je kao početak kraja računarske industrije. Časopis je naveo da su otpuštanja u renomiranim računarskim kompanijama, kao što je IBM, ali i u novijim firmama kao Sun Microsystems Inc., dokaz da je ova industrija prezasićena. Rešenje bi, prema zaključku časopisa Business Week, bilo u tome da svaka od ovih firmi nađe alternativno tržište.

Datum - mesec: 11

Datum - dan: 23

2659-23-novembar